- Điện cực pH ; Nhập khẩu của Mỹ

- Giải đo: 0-14

- Bộ chuyển đổi số và tích hợp : của WIEMTECH

- Độ chính xác: ± 0,1

- Nhiệt độ làm việc : 0-100oC

Copyright © 2022 vinawater-acms.com. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY