Lĩnh vực hoạt động

1- Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc tự động môi trường nước dạng đầu dò ( sensors) và các thiết bị phân tích (Analyzer).

2- Nghiên cứu phần mềm tin học điều khiển và tích hợp các thông tin dữ liệu quan trắc vào hệ quản lý dự liệu chung DATALOGER , kết nối theo hệ thống quản trị của người sử dụng.

3- Nghiên cứu chế tạo, cải tiến các thiết bị đơn lẻ và lắp ráp hệ thống hoàn chỉnh các trạm quan trắc tự động môi trường nước thải sau xử lý, nước ngầm, nước mặt v.v.

4- Nghiên cứu tích hợp và quốc tế hóa các kỹ thuật kết nối cho các thông số của chung của quốc tế.

5- Triển khai các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị quan trắc môi trường tựu đồng trên toàn quốc.


 

Copyright © 2022 vinawater-acms.com. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY