DANH SÁCH ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN SỰ

Đội ngũ lãnh đạo

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo

Trưởng nhóm nghiên cứu

PGS. TS. NCVCC Nguyễn Quang Trung

Phó Trưởng nhóm nghiên cứu

ThS. Nguyễn Thượng Tường Anh

Chuyên gia kỹ thuật- Cơ –Điện tử Tin học.

TS. Nguyễn Hoàng Phương Lan

Phụ trách quản trị- marketing

ThS . Nguyễn Minh Hiếu

Phụ trách kiểm định, hiệu chuẩn

Đội ngũ nhân viên

27 cán bộ, nhân viên

Nhóm nghiên cứu Điện tử tin học : 04 kỹ sư, thạc sĩ

Nhóm Xây dựng - điện dân dụng : 04 kỹ sư

Nhóm thiết kế nghiên cứu bo mạch và thử nghiệm: 02 Kỹ sư

Nhóm hiện trường- thử nghiệm: 06 kỹ sư

Nhóm Hợp tác quốc tế-Maketing: 02Kỹ sư

Nhóm bảo trì, bảo dưỡng, lắp ráp: 04 kỹ sư

Copyright © 2022 vinawater-acms.com. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY