BẰNG ĐỘC QUYỀN VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CHỨNG CHỈ

CỦA VINAWATER - ACMS

chung-chi

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: số 1405

QĐ số:41932/QĐ-SHTT-ngày 11/7/2016

Tác giả: 1- Nguyễn Thị Phương Thảo

Tác giả: 2- Nguyễn Quang Trung

Chủ bằng độc quyền : Chủ bằng độc quyền: Viện Công nghệ Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

chung-chi

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: số 2059

QĐ số:46183/QĐ-SHTT-ngày 10/6/2019

Tác giả: 1- Nguyễn Quang Trung

Tác giả: 2- Nguyễn Thượng Tường Anh

Chủ bằng độc quyền: Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ -CRETECH

Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

chung-chi

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH: số 2060

QĐ số:46184/QĐ-SHTT-ngày 10/6/2019

Tác giả: 1- Nguyễn Quang Trung

Tác giả: 2- Nguyễn Thượng Tường Anh

Chủ bằng độc quyền : Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ -CRETECH

Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Copyright © 2022 vinawater-acms.com. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY